สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.ksn1.go.th/web2018/ Sat, 07 Jul 2018 22:58:49 ประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ http://www.ksn1.go.th/web2018//?name=news&file=readnews&id=298 http://www.ksn1.go.th/web2018//http://www.ksn1.go.th/web2018//icon/news_1530979129.jpg

ประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ 

1530979129
ออกติดตามการอบรมตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ หลักสูตรพัฒนาครู ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ http://www.ksn1.go.th/web2018//?name=news&file=readnews&id=297 http://www.ksn1.go.th/web2018//http://www.ksn1.go.th/web2018//icon/news_1530977284.jpg

ออกติดตามการอบรมตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ หลักสูตรพัฒนาครู ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล

1530977284
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) http://www.ksn1.go.th/web2018//?name=news&file=readnews&id=294 http://www.ksn1.go.th/web2018//http://www.ksn1.go.th/web2018//icon/news_1530781007.jpg

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

1530781007
ร่วมประชุมทางไกลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามยุทธศาสตร์ สพฐ. http://www.ksn1.go.th/web2018//?name=news&file=readnews&id=291 http://www.ksn1.go.th/web2018//http://www.ksn1.go.th/web2018//icon/news_1530696604.jpg

ร่วมประชุมทางไกลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามยุทธศาสตร์ สพฐ.

1530696604
ประธานพิธีทบทวนการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ http://www.ksn1.go.th/web2018//?name=news&file=readnews&id=290 http://www.ksn1.go.th/web2018//http://www.ksn1.go.th/web2018//icon/news_1530696395.jpg

ประธานพิธีทบทวนการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

1530696395
ร่วมประชุมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑ http://www.ksn1.go.th/web2018//?name=news&file=readnews&id=289 http://www.ksn1.go.th/web2018//http://www.ksn1.go.th/web2018//icon/news_1530696311.jpg

ร่วมประชุมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑

1530696311
ประธานเปิดการอบรมพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ค่ายภาษาอังกฤษ mini boot campกลุ่มเครือข่ายเขื่อนลำปาว http://www.ksn1.go.th/web2018//?name=news&file=readnews&id=288 http://www.ksn1.go.th/web2018//http://www.ksn1.go.th/web2018//icon/news_1530592346.jpg

ประธานเปิดการอบรมพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ค่ายภาษาอังกฤษ mini boot campกลุ่มเครือข่ายเขื่อนลำปาว

1530592346
การอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพัฒนาจิตสังคมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ http://www.ksn1.go.th/web2018//?name=news&file=readnews&id=287 http://www.ksn1.go.th/web2018//http://www.ksn1.go.th/web2018//icon/news_1530451625.jpg

การอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพัฒนาจิตสังคมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑

1530451625
ร่วมประชุม Video Conference ครั้งที่ ๒๔/๑๕๖๑ http://www.ksn1.go.th/web2018//?name=news&file=readnews&id=281 http://www.ksn1.go.th/web2018//http://www.ksn1.go.th/web2018//icon/news_1530069822.jpg

ร่วมประชุม Video Conference ครั้งที่ ๒๔/๑๕๖๑

1530069822
ออกติดตามและเยี่ยมชมกิจกรรมงานวันสุนทรภู่ http://www.ksn1.go.th/web2018//?name=news&file=readnews&id=280 http://www.ksn1.go.th/web2018//http://www.ksn1.go.th/web2018//icon/news_1530003501.jpg

ออกติดตามและเยี่ยมชมกิจกรรมงานวันสุนทรภู่
พร้อมทั้งมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนตามนโยบาย ๑๑ จุดเน้น สู่ดาวดวงเดียวกัน

1530003501