[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งสู่คุณภาพและมาตรฐาน บริการเหนือความคาดหมายสืบสานศาสตร์พระราชา

วิทยุออนไลน์ สพป.กส.1
ลิงค์ที่น่าสนใจ
กลุ่มบริหารการเงิน ฯ

 mail  ตุลาคม    พ.ศ.2560
 mail  พฤศจิกายน พ.ศ.2560
 mail  ธันวาคม   พ.ศ.2560
 mail  มกราคม   พ.ศ.2561
 mail  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561    
ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มเครือข่ายในสังกัดแผนที่โรงเรียนในสังกัด

Social Mediaแผนผังหน่วยงาน
กลุ่มอำนวยการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
6 : กลุ่มนโยบายและแผน
8 : กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13 : หน่วยตรวจสอบภายใน
18 : กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ
19 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 : กลุ่มอำนวยการ
21 : ผู้บริหารการศึกษา