• การแสดงผล: Resolution 1024x800 ขึ้นไป (รองรับ SmartPhone/Tablets)
  • เว็บบราวเซอร์:  IE7,  Chrome16,  Firefox7,  Opera10,  Safari5 ขึ้นไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต1

กิจกรรม“รวมพลังแห่งความภักดี”

  • PDF

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต1 ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรม“รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต1 ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรม“รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 

นายกิตติพศ พลพิลา ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบคุลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต1 ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรม“รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกล่าวนำคำปฏิญาณด้วยข้อความตามแบบเดียวกันทั่วทั้งประเทศ ใน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น.

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต1 ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรม“รวมพลังแห่งความภักดี”

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต1 ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรม“รวมพลังแห่งความภักดี”

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต1 ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรม“รวมพลังแห่งความภักดี”

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต1 ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรม“รวมพลังแห่งความภักดี”

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต1 ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรม“รวมพลังแห่งความภักดี”

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต1 ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรม“รวมพลังแห่งความภักดี”

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต1 ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรม“รวมพลังแห่งความภักดี”

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต1 ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรม“รวมพลังแห่งความภักดี”

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต1 ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรม“รวมพลังแห่งความภักดี”

อ่านเพิ่ม

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

กรุณาแสดงความเห็นในทางสร้างสรรค์ ไม่ผิดต่อ พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 (สายด่วนแจ้งข้อความที่ไม่เหมาะสม 084-4104160 AIS)


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

หน้าปัจจุบัน: Home