• การแสดงผล: Resolution 1024x800 ขึ้นไป (รองรับ SmartPhone/Tablets)
  • เว็บบราวเซอร์:  IE7,  Chrome16,  Firefox7,  Opera10,  Safari5 ขึ้นไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต1

วิจัยการสร้างองค์ความรู้ด้วยอาชีพอิสระฯ

  • PDF

วิจัยการสร้างองค์ความรู้ด้วยอาชีพอิสระ เสริมสร้างรายได้ พัฒนาชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านศรีสวัสดิ์
(การถักผ้าพันคอด้วยไม้มหัศจรรย์)

อ่านงานวิจัย การสร้างองค์ความรู้ด้วยอาชีพอิสระ เสริมสร้างรายได้ พัฒนาชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านศรีสวัสดิ์ (การถักผ้าพันคอด้วยไม้มหัศจรรย์)

โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

สรุปการดำเนินโครงการสร้างอาชีพ

ภาพการประกวดโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อชุมชนโคราช

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

กรุณาแสดงความเห็นในทางสร้างสรรค์ ไม่ผิดต่อ พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 (สายด่วนแจ้งข้อความที่ไม่เหมาะสม 084-4104160 AIS)


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

หน้าปัจจุบัน: ผลงานทางวิชาการ วิจัยการสร้างองค์ความรู้ด้วยอาชีพอิสระ