• การแสดงผล: Resolution 1024x800 ขึ้นไป (รองรับ SmartPhone/Tablets)
 • เว็บบราวเซอร์:  IE7,  Chrome16,  Firefox7,  Opera10,  Safari5 ขึ้นไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต1

 • ประชา สัมพันธ์

 • ข่าวจาก สพฐ.

 • ประกาศ สพป

 • ดาวน์โหลด

 • ด้านการเงิน

3/11/2560   เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอบ ตามโครงการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2560 

3/11/2560   เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 

31/10/2560 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 

13/08/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการการคืนครูให้นักเรียน

25/07/2560 ประกาศขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุหลังเก่าของโรงเรียนในสังกั

[28/06/2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์  

[27/04/2560ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  

[26/04/2560ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 

[11/04/2560ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน 

[11/04/2560ประกาศ รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

[11/04/2560ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  

อ่านทั้งหมด...

8/11/2560   เรื่อง ประกาศ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ 

3/11/2560   เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอบ ตามโครงการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต  

15 ม.ค. 58   เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับรางวัลดีเด่น ในงานวันครูครั้งที่ ๕๙ ประจำปี ๒๕๕๘

11 พ.ย. 57   เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ

3  พ.ย. 57    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

29 ต.ค. 57   เรื่อง ประกาศวันที่สอบคัดเลือกครูธุรการโรงเรียน

15 ต.ค. 57   เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

25 ต.ค. 57   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ

รวมอัลบั้มภาพกิจกรรม

left direction
right direction

สาส์นจากผู้บริหาร

.การศึกษา คือการพัฒนาบุคคลและสังคมที่ทำให้คนได้มีการเรียนรู้และพัฒนาขึ้นไปสู่ความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เป็นกระบวนการส่งเสริมให้บุคคลเจริญเติบโตและมีความเจริญ
งอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและคุณธรรม การบริหารจัดการศึกษาถือเป็นเรื่องศาสตร์และศิลป์ ที่จะต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการที่ถูกต้อง ยึดหลักการครองตน ครองคน
ครองงาน ครองใจ คนสำราญงานสำเร็จ จึงจะทำให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล.

ติดต่อเราฯ

 • ที่อยู่: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
 • เบอร์โทรศัพท์:            
  ห้อง ผอ.เขต 043-811211 ห้องรองฯ  043-813249
  อำนวยการ  043-812121 บุคคล  043-811282
  ตรวจสอบภายใน 043-812430 ศึกษานิเทศก์ 043-811907
  นโยบายและแผน 043-813290  ส่งเสริมการศึกษา 043-812808
  การเงิน 043-812430    
     
  แฟกซ์ 043-812965
  อีเมล์ ksn1.pr@hotmail.com

 

หน้าปัจจุบัน: Home